Onze diensten

Vraag van de klant – Welke onderdelen moeten in een bedrijfsnoodplan?

Datum: 19-01-2021

In deze nieuwe rubriek geven we antwoord op veel gestelde vragen van onze klanten. Vandaag geven we antwoord op klantvragen over het onderwerp een bedrijfsnoodplan.

Wat zijn de voordelen van een bedrijfsnoodplan?

Een bedrijfsnoodplan geeft structuur en duidelijkheid over de werkwijze die moet worden gevolgd bij een incident of calamiteit. Hierdoor kan de bedrijfshulpverlening gestructureerd en veilig worden uitgevoerd en kunnen risico’s ten aanzien van gezondheid, veiligheid en/of het milieu worden beperkt of gestopt. Het voordeel is dat een organisatie goed is voorbereid wanneer een calamiteit/incident plaatsvindt, met mogelijk het voorkomen of verminderen van bedrijfsschade, milieuschade en/of menselijk leed.

Welke onderdelen moeten in een bedrijfsnoodplan?

De volgende drie onderdelen moeten terugkomen in een bedrijfsnoodplan:

 1. Een veiligheidsplan
  Het veiligheidsplan bevat maatregelen die genomen moeten worden binnen een bedrijf voor scenario’s m.b.t. calamiteiten/incidenten voor risico’s zoals:

  • Risico’s m.b.t. persoonlijke veiligheid & gezondheid;
  • Risico’s m.b.t. brandveiligheid;
  • Risico’s m.b.t. milieuveiligheid;
  • Bedrijfsspecifieke veiligheidsrisico’s;
  • Risico’s m.b.t. bijzondere situaties.
 2. Een ontruimingsplan
  Een ontruimingsplan is een plan om zo snel en effectief mogelijk de locatie te kunnen ontruimen bij calamiteiten/incidenten indien noodzakelijk en bevat o.a. onderwerpen met betrekking tot:

  • Alarmering intern en extern;
  • Ontruiming van medewerkers, bezoekers en overige aanwezigen;
  • Afvoer en opvang van medewerkers, bezoekers en overige aanwezigen;
  • Opvang van hulpdiensten.
 3. Een beveiligingsplan
  Een beveiligingsplan bevat maatregelen welke noodzakelijk zijn bij ongebruikelijke scenario’s m.b.t. calamiteiten/incidenten met vaak een externe oorzaak zoals:

  • Bommeldingen;
  • Terreuracties;
  • Ordeverstoringen.

Daarnaast is het aan te raden om onderstaande onderwerpen in detail op te nemen in het bedrijfsnoodplan:

 • Bedrijfsgegevens;
 • Bedrijfsinformatie;
 • Systeem informatie (brandmeldsystemen etc.);
 • Opzet noodorganisatie/BHV team/crisisteam;
 • Contactgegevens functionarissen;
 • Aanwezige communicatiemiddelen & bedrijfshulpmiddelen;
 • Plattegrond met locatie verzamelplaatsen;
 • Plattegrond met locatie bedrijfshulpmiddelen;
 • Plattegrond met locatie gevaarlijke stoffen en afvalstoffen;
 • Rijplannen hulpdiensten;
 • Verlenen van nazorg;
 • Melding naar bevoegd gezag;
 • Eventueel specifieke werkinstructies;
 • Overige nuttige informatie.

Wie moeten betrokken zijn bij het opstellen van een bedrijfsnoodplan?

Dit is niet wettelijk vastgelegd. Het is gebruikelijk dat de Preventiemedewerker en/of Arbo-coördinator wordt betrokken. Lees meer over deze functies in dit nieuwsartikel.

Is een bedrijfsnoodplan verplicht?

Het hebben van een bedrijfsnoodplan is wettelijk vastgelegd in het Arbobesluit Artikel 2.5c – intern noodplan. Je bent als organisatie verplicht om voorbereidingen te treffen op noodsituaties. Hierbij is de Risico Inventarisatie en Evaluatie leidend. Ook vanuit de ISO 14001 norm wordt de eis gesteld dat je als organisatie voorbereid moet zijn op noodsituaties.

Hulp nodig?

Heeft jouw organisatie hulp nodig bij het opstellen van het bedrijfsnoodplan? Onze gedreven Kennisexperts helpen jouw organisatie graag verder. Neem contact op voor meer informatie over de mogelijkheden.

Contact

bedrijfsnoodplan