Onze diensten

Handreiking energielabel C kantoren

Datum: 28-07-2022

Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen voldoen aan de energielabel C verplichting. Dit houdt in dat kantoorgebouwen, waarbij de gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties 50% of meer beslaat van de totale oppervlakte én de oppervlakte aan kantoorfuncties (en nevenfuncties) groter is dan 100 m2, in het bezit moeten zijn van minimaal energielabel C.

Slechts 46% voldoet

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) liet in april weten dat slechts circa 46% van de kantoren voldoet aan de energielabel C verplichting. Niet alle kantoren zijn verplicht, in een eerder nieuwsbericht lees je de uitzonderingen. Wanneer een gebouw niet voldoet aan de eisen, dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden. Gemeenten, en soms de provincie, moeten toezien op de naleving van de energielabel C verplichting.  

Handreiking voor gemeenten

Om het toezicht op de naleving van de energielabel C verplichting, te stimuleren is een handreiking beschikbaar gesteld voor gemeenten en omgevingsdiensten. In deze handreiking wordt beschreven hoe toezicht gehouden kan worden.

 1. Voorbereiding toezicht: Maak een overzicht van de kantoorgebouwen die moeten voldoen in het toezichtgebied. Dit overzicht is te verdelen in drie categorieën: kantoorgebouwen die label D of slechter hebben, kantoorgebouwen die nog geen label hebben en kantoorgebouwen die label C of beter hebben. In de handleiding worden tips gedeeld om alle benodigde informatie te verzamelen.
 2. Vooraankondiging: Stuur een brief naar alle kantoorgebouwen die volgens het overzicht moeten voldoen. In deze brief wordt de verplichting, toezicht en handhaving per 1 januari 2023 aangekondigd. Via de handreiking kan een voorbeeldbrief worden gedownload.
 3. Controle: Vanaf 1 januari 2023 kan daadwerkelijk gestart worden met de toezicht op de energielabel C verplichting. De kantoren waarvan aannemelijk is, dat zij moeten voldoen, worden aangeschreven. In deze brief wordt een verzoek gedaan om binnen 12 weken het volgende aan te leveren:
  • Een geldig energielabel C voor het kantoorgebouw of;
  • Een energie- of maatwerkadvies over het vermoedelijk energielabel van het kantoorgebouw met bijbehorende maatregelen die nodig zijn om energielabel C te verkrijgen. Inclusief een tijdsplanning voor de uitvoering.
 4. Hercontrole op aanschrijving: Na het aanschrijven moet een hercontrole uitgevoerd worden. Dit kan drie situaties opleveren:
  • Energielabel C is geregistreerd.
  • Er is een energie- of maatwerkadvies met planning ontvangen. Controleer tussentijds de planning en na het verstrijken van het termijn of het energielabel is geregistreerd.  
  • Er is geen energie- of maatwerkadvies met planning ontvangen en ook geen energielabel C geregistreerd.
 5. Handhaving: Wanneer na hercontrole blijkt dat er nog steeds niet wordt voldaan aan de energielabel C verplichting dan vindt handhaving plaats. Er wordt eerst persoonlijk contact opgenomen met de gebouweigenaar. Daarna volgt het normale handhavingsproces. In de handreiking staat meer informatie over bijvoorbeeld de sanctiemiddelen die gebruikt kunnen worden en de hoogte van de dwangsom.
 6. Escalatie handhaving: Als handhaving niet het gewenste resultaat oplevert dan moet de handhaving worden geëscaleerd. Er kan een hogere dwangsom opgesteld worden of een kantoorpand kan, via een last onder bestuursdwang, gesloten worden.  

Hulp nodig?

Kan jouw organisatie nog hulp gebruiken bij deze energie uitdaging of andere duurzaamheidsdoelen? Wij helpen graag! Neem vrijblijvend contact op en we vertellen je meer over de mogelijkheden.

Contact

Bron: Informatiepunt leefomgeving, RVO

Handreiking energielabel c