Onze diensten

CO2 footprint verkleinen

Auteur: Lonneke van Harrewijn
Datum: 19-03-2019

Alles heeft impact op onze CO2 footprint

Alles wat we doen of laten heeft impact op onze CO2 footprint. Dat is al vanaf het moment dat de wekker gaat, het wake-up light gaat branden of de zon door de gordijnen piept. De wekker en de lamp hebben immers een stekker of batterij en ook de stof van de gordijnen is gemaakt, geverfd, vermaakt etc… Tot het moment dat deze zijn opgehangen waar ze nu hangen. En dan gaat het alleen nog maar over wakker worden.

CO2 reductie realiseren

Fijn dat op deze manier de grote discussie over het klimaat, de energie transitie en de circulaire economie tot zo iets basaals als wakker worden kunt verkleinen. Het laat ons echter ook zien wat de uitdaging is die voor ons ligt. Terwijl momenteel in het kabinet wordt gesteggeld of het bedrijfsleven nu wel of niet moet betalen voor haar CO2-uitstoot. Of er een Nederlandse, een Europese of een wereldwijd vastgestelde heffing moet zijn en wat dan de impact hiervan is op de economie en de banen in Nederland. Denk ik aan wat allemaal moet gebeuren om CO2 reductie te realiseren.

Inzicht krijgen in het verbruik

Het is niet mijn taak om te gaan filosoferen over hoe het allemaal kan en moet. Het gaat vooral over praktische zaken die we wél met z’n allen kunnen aanpakken. Een praktisch hulpmiddel is de benchmark-lijst met maatregelen die organisaties hebben opgesteld die met de CO2-Prestatieladder bezig zijn. De organisatie begint dan met het inventariseren van de energiestromen; inzicht krijgen in het energieverbruik (gas, elektra, warmte-koude-opslag) van de panden die in gebruik zijn. Daarbij wordt bekeken of dat groene energie is. Zo ja, dan is de vraag of de CO2-footprint voor dit deel al nul is of is gecompenseerd? Welk energielabel heeft het pand waarin de organisatie werkt? Wat zijn mogelijkheden tot verduurzaming? Zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden of plannen voor zonnepanelen of een zuinigere verwarmingsketel? Is jouw organisatie geen gebouwbeheerder? Ga hier over dan in gesprek met de verhuurder.

Mobiliteit verbeteren

De volgende stap is nadenken over mobiliteit. Hoe komen de collega’s naar het werk en is dat wel nodig elke dag? Kunnen collega’s ook vanuit huis werken of vanuit een flexibele locatie? Zijn er alternatieve vervoersoplossingen (openbaar vervoer, elektrische fiets/scooter, elektrische voertuigen)? Kan de organisatie deelnemen aan een initiatief wat al bestaat? Wat doen de buren? Wat doen de leveranciers of klanten en wat vinden zij hierin belangrijk?

Spiksplinternieuw of refurbished?

Probeer uit te vinden waar de belangrijkste energie / CO2 belasting ontstaat in het produceren en in het gebruiken van jouw product of dienst. Heeft de organisatie voor het produceren wel die spiksplinternieuwe machine nodig, of zou (een deel van) de activiteiten ook met refurbished machines kunnen? Zouden jouw klanten geïnteresseerd zijn in een duurzamer product en hoe komt de organisatie daar dan toe? Is het jouw organisatie gelukt om zaken in kaart te brengen en anders te doen? Laat het weten! Deel deze informatie met medewerkers, klanten, leveranciers en op de website. Het enthousiasme werkt vast aanstekelijk en jouw organisatie mag trots zijn op wat er is bereikt. Met inzicht in wat al is gedaan, wordt duidelijk waar nog wat te halen valt. Op basis van inzicht kan een plan met doelstellingen en praktische maatregelen en acties worden vastgesteld. Kies prioriteiten die belangrijk zijn voor jou, de organisatie, klanten, medewerkers en andere belanghebbenden.

Hulp nodig om de schoenmaat van jouw CO2 footprint te verkleinen?

Zoekt jouw organisatie een partij om hierover van gedachten te kunnen wisselen? Samen te kijken hoe jouw organisatie een duurzaamheidsslag kan maken? Neem contact op met QSN; mijn collega’s en ikzelf zien het als een uitdaging om de schoenmaat van jouw CO2 footprint te verkleinen. Want wij begrijpen ook dat er met veel rekening moet worden gehouden en dan hebben wij het nog niet eens over de wet- en regelgeving. Wij helpen graag!

CO2 footprint