Onze diensten

Vraag van de klant – Wanneer start de volgende EED Energie-audit ronde?

Datum: 28-07-2022

De EED Energie-audit is een verplichting vanuit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Deze audit heeft als doel om organisaties bewust te maken van hun energieverbruik en van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. Het is inmiddels alweer een tijdje terug dat de deadline van de tweede audit-ronde is verstreken. Onze consultants krijgen dan ook geregeld de vraag: Wanneer start de volgende EED Energie-audit ronde?

EED Energie-audit

Volgens de EED is een organisatie verplicht om periodiek een Energie-audit uit te (laten) voeren en in te dienen bij het bevoegd gezag wanneer deze organisatie:

  • 250 FTE of meer heeft;
  • Een jaaromzet heeft van meer dan €50 miljoen én een jaarlijks balanstotaal van meer dan €43 miljoen.

Een Energie-audit bestaat uit een schematisch en gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de organisatie, inclusief vervoer. Daarnaast omschrijft het de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden en geeft het een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming. Tot slot geeft het auditverslag een beschrijving van alle mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen. Op deze manier moet het Energie-auditverslag organisaties stimuleren om meer maatregelen te treffen voor het besparen van energie.  

De derde Energie-audit ronde

Elke vier jaar moeten organisaties een Energie-auditverslag indienen. Bij de eerste audit ronde moest het verslag uiterlijk 5 december 2015 ingediend worden. De officiële deadline voor de tweede ronde lag, vier jaar later, op 1 december 2019. Organisaties die op dat moment niet eerder een Energie-audit verslag hadden ingeleverd kregen uitstel tot 31 december 2020. Kennisexpert Ann sprak de RVO over de deadline van de derde ronde. Er wordt vier jaar opgeteld bij de officiële deadline van 31 december 2020. Dit betekent dat 31 december 2024 de deadline van de derde ronde is. Ook wanneer er uitstel is geweest, om wat voor reden dan ook, dient de organisatie te voldoen aan de officiële deadline van de derde ronde. Echter, heeft een organisatie het Energie-auditverslag eerder ingediend dan 31 december 2020 dan dient zij uit te gaan van de datum van indienen en daar 4 jaar bij op te tellen. Het kan dus zijn dat jouw organisatie het verslag eerder moet indienen dan de officiële deadline van de derde ronde. De derde Energie-audit ronde start op 1 juli 2023. 

Vrijstelling van de EED Energie-audit

Sommige organisaties hoeven geen EED Energie-auditverslag in te dienen, omdat zij al op alternatieve wijze invulling geven aan de EED Energie-auditplicht. De volgende organisaties krijgen vrijstelling:

  • Organisaties die beschikken over een gecertificeerd energiemanagementsysteem volgens ISO 50001;
  • Organisaties die beschikken over een gecertificeerd milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 met een CO2-reductiemanagement certificaat;
  • Organisaties met een door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat erkend keurmerk, bijvoorbeeld de CO2 Prestatieladder, EarthCheck en Green Key met PLUS Module. Het keurmerk moet betrekking hebben op de gehele organisatie.

Hulp nodig?

De EED Energie-audit (derde ronde) voor jouw organisatie laten uitvoeren door een van onze ervaren consultants? Wij voeren de Energie-audit voor je uit, rapporteren conform de eisen van de EED en kunnen vervolgens ook advies geven over de te nemen maatregelen. Wij helpen graag! Neem vrijblijvend contact op en we vertellen je graag alles over de mogelijkheden.

Contact

EED Energie-audit