Onze diensten

Invoering Omgevingswet opnieuw uitgesteld

Datum: 22-03-2022

De nieuwe Omgevingswet wordt toch niet per 1 juli 2022 ingevoerd. Dit kondigde Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening onlangs aan. Het is volgens hem niet verantwoord om de invoering in juli door te zetten. Daarmee is het de derde keer in twee jaar tijd dat de invoeringsdatum wordt uitgesteld. Lees meer over de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet in de volgende artikelen: 

Nieuwe Omgevingswet

Met de nieuwe Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijk ordening en milieuvergunningen vereenvoudigen en samenvoegen. Dat betekent van 26 verschillende wetten naar 1 wet, van 60 Algemene Maatregelen van Bestuur naar 4 en van 75 ministeriële regelingen naar 1 Omgevingsregeling. Deze wetten en regels gaan voornamelijk over de leefomgeving, bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. 

Reden van uitstellen

De Jonge is van mening dat het onverantwoord is om de nieuwe Omgevingswet op 1 juli 2022 in te voeren. Hiermee wijkt hij af van zijn voorganger Ollongren. Zij stuurde juist op een snelle invoering. De Jonge geeft aan de afgelopen weken diverse overleggen te hebben gevoerd met medeoverheden en experts over de invoering van de Omgevingswet. Daar kwam naar voren dat er meer tijd nodig is om goed te oefenen met de nieuwe systemen.  

Inmiddels zijn bijna alle gemeenten, provincies en waterschappen aangesloten op het nieuwe systeem. Met bepaalde onderdelen wordt al veel geoefend. Echter zijn nog niet alle digitale systemen op orde. Dit lieten de softwareleveranciers aan de Jonge weten. Het grootste struikelblok is de digitale databank. Om de samenvoeging van de verschillende wetten mogelijk te maken moeten lokale regels en bestemmingsplannen gekoppeld worden aan de landelijke databank, het zogeheten DSO. Tijdens het oefenen blijkt dat de software van de verschillende systemen onvoldoende met elkaar kunnen communiceren. Daarnaast zijn er nog onzekerheden in de planketen. Dit is het onderdeel waar gemeenten, provincies en waterschappen met plansoftware nieuwe omgevingsplannen, omgevings- en waterschapsverordeningen kunnen publiceren. Er is meer tijd nodig en daarom is de invoering uitgesteld met ten minste drie en mogelijk zes maanden.  

Nieuwe invoeringsdatum

De invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld naar 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. De komende weken zal worden besloten welke van de twee data realistisch is. Zodra dit duidelijk is wordt het voorstel aangeboden aan de Eerste en Tweede kamer. Er zal debat worden gevoerd over de nieuwe invoeringsdatum.  

Update 22-3-2022

Op 24 februari heeft Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een voorstel aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer om de invoering van de Omgevingswet door te zetten op 1 januari 2023. De optie voor inwerkingtreding op 1 oktober 2022 heeft dus niet de voorkeur gekregen De voorgestelde datum biedt alle betrokken partijen zekerheid om goed te kunnen oefenen met het nieuwe digitale systeem. Hierdoor kan de nieuwe Omgevingswet verantwoord worden ingevoerd. De inwerkingtredingsdatum is een belangrijk startmoment. De wet gaat vanaf dan in de praktijk worden toegepast. 

Het gevolg voor gecertificeerde organisaties

Voor gecertificeerde organisaties betekent dit dat zij op 1 januari 2023 een aangepast register wet- en regelgeving moet hebben, gebaseerd op de nieuwe Omgevingswet. Staat er voor deze inwerkingtredingsdatum een externe audit op de planning? Dan moet je als organisatie de auditor een planning kunnen voorleggen met acties om het register om te zetten of te toetsen aan de nieuwe Omgevingswet.  

Hulp nodig?

Onze Consultants helpen graag! Neem vrijblijvend contact met ons op via info@qsn.nl of 0252-547000.

Contact

Bronnen: Eerste Kamer, Rijksoverheid, SCCM

Nieuwe Omgevingswet