Onze diensten

Veiligheidsregio Kennemerland

‘’Onze overkoepelende organisatie heeft ons een aantal jaar terug gevraagd conform NEN 7510 te certificeren. Informatie in de ambulance en in de meldkamer is vrijwel altijd vertrouwelijk van aard. Belangrijk om daar dus op de juiste manier mee om te gaan.’’ Legt IB Coördinator Roelof Welvering uit. Door het behalen van NEN 7510, het certificaat gericht op informatiebeveiliging voor zorg- en welzijnsorganisaties, toont Veiligheidsregio Kennemerland aan hier structureel de juiste prioriteit aan te geven.

Referentie veiligheidsregio Kennemerland

Keuze voor QSN snel gemaakt

‘’Toen wij aan het certificeringstraject begonnen, kwamen wij al snel tot de conclusie dat deze NEN 7510 norm complex is en dat we wel wat hulp konden gebruiken. Voor onze organisatie was de keuze voor ondersteuning en begeleiding door QSN gemakkelijk gemaakt. QSN heeft een goede naam in de branche. We zijn dus direct bij het opzetten van het NEN 7510 managementsysteem met QSN in zee gegaan.’’ Aldus Roelof Welvering.

 

Zonder QSN was het behalen van het certificaat sowieso niet gelukt

Consultant Christine Santing heeft in eerste instantie de weg naar certificering geplaveid. Dat was voor de organisatie best een uitdaging. Naast het opzetten van het systeem, moest het natuurlijk ook geïmplementeerd en breed gedragen worden. Er moest structuur worden aangebracht, acties moesten worden opgevolgd en het kennisniveau moest worden opgeschroefd. ‘’Zonder QSN was het behalen van het certificaat sowieso niet gelukt.’’ Aldus Veiligheidsregio Kennemerland.

Consultant Christine beaamt deze uitdaging: ‘’Je hebt binnen de Veiligheidsregio Kennemerland met verschillende interne organisaties te maken, zoals de meldkamer, de ambulance zorg en het RAV bureau. Het was telkens een uitdaging om het managementsysteem op alle disciplines te laten aansluiten. Ook is informatiebeveiliging in de ambulance en op straat natuurlijk andere koek. Je hebt met andere risico’s en factoren te maken.’’

Niet alle eisen uit de NEN 7510 norm waren vlekkeloos te implementeren binnen de organisatie. De norm eist bijvoorbeeld dat multi-factor authenticatie is ingericht voor de toegang tot patiëntendossiers. ‘’Als het gaat om leven of dood in de ambulance hebben we daar natuurlijk geen tijd voor. Samen met QSN is toen een goedgekeurde onderbouwing geformuleerd waardoor we die eis anders konden vormgeven.’’ Aldus Roelof Welvering.

Referentie veiligheidsregio Kennemerland

NEN 7510 moet structureel onder de aandacht blijven

Van de beschikbare kennis en ervaring binnen QSN heeft de organisatie gretig gebruik gemaakt. Toen het certificaat eenmaal behaald was begon namelijk de volgende uitdaging. NEN 7510 levendig houden. ‘’Christine heeft onze organisatie geholpen door het maken van een speciale training. Dit was eigenlijk een soort ‘train de trainer’ training. Onze instructeurs werden getraind om alle informatie en kennis over te brengen binnen de organisatie. Verder kwam zij met allerlei creatieve en innovatieve ideeën die heel positief werden ontvangen. Denk daarbij aan een awareness plan met de inzet van phisingmails, fotoworkshops en posters. Op deze manier doen we er alles aan om alle betrokkenen actief te wijzen op de risico’s en afspraken.’’

Jullie flexibiliteit komt ons altijd goed van pas

NEN 7510 is in beweging en er is een nieuwe versie gepubliceerd. Veiligheidsregio Kennemerland gaat in 2020 hercertificeren op deze versie en leggen uit: ‘’Jullie flexibiliteit komt ons altijd goed van pas. Ook al zijn wij (te) laat met de aanvraag voor ondersteuning, jullie weten toch altijd een kwalitatieve oplossing te realiseren. QSN Consultant Patriek Coremans heeft ons bijvoorbeeld uitstekend geholpen met de omzetting naar de nieuwe NEN 7510:2017 norm. Ook is jullie aftersales goed geregeld. Nanda en Nicolette zijn oprecht bij onze organisatie en ontwikkelingen betrokken en jullie organiseren interessante informatieve events voor alle klanten.’’

Referentie veiligheidsregio Kennemerland

In de toekomst een meer gefaseerde samenwerking

‘’Informatiebeveiliging is voor ons nog steeds niet echt een ‘sexy’ onderwerp. Hierdoor is het niet altijd gemakkelijk om het echt onderdeel te maken van de dagelijkse gang van zaken. We stappen nog wel eens in de valkuil om dingen daardoor uit te stellen. Voor de toekomst hopen we samen met QSN te kunnen werken naar een meer gefaseerde samenwerking. Het onderhouden en verbeteren van ons managementsysteem vraagt namelijk om meer dan alleen kennis over NEN. We hopen dat QSN ons weer met deze stap voorwaarts kan helpen.’’

Mogen we jouw organisatie ook helpen met het opzetten van een NEN 7510 managementsysteem ? Neem contact met ons op!

Contact