Onze diensten

Fresh Mushroom Europe

Twee QSN-consultants voor de prijs van een. Nanda Kurver en Stéphanie Moor kunnen hierover meepraten. Samen begeleiden ze Fresh Mushroom Europ N.V. (FME) onder andere naar BRC, een redelijk nieuwe norm voor QSN. Ook Els Verburg, Quality Manager van FME, beseft dat dit een unieke situatie is.

Fresh Mushroom Europe

Kwaliteit maak je samen

FME is via Nanda klant geworden. Het bedrijf was al gecertificeerd voor BRC Food 6 en wilde dit omzetten naar BRC Food 7, IFS 6 en eventueel ISO 9001. Na een nulmeting van Stéphanie en Nanda bleek dat nog niet alle onderdelen van de normen volledig waren geïmplementeerd bij FME.

Nanda vond het niet fair om met haar beperkte kennis het BRC-project te dragen en vroeg daar Stéphanie voor. “Ik heb onlangs een BRC-cursus gedaan in Londen en ik ben bekend in de food-sector, maar er valt voor mij nog veel te leren”, legt Nanda uit. “Helaas is het niet altijd mogelijk om in de praktijk mee te lopen, maar doordat Stéphanie alle informatie met me deelt, word ik een stuk wijzer en kunnen we vervolgstappen samen uitstippelen.”

“Kwaliteit maak je samen en dat hebben we al tijdens de kick off benadrukt.”

Nanda Kurver

Uitdagende klus

BRC is een uitgebreide norm die de hygiëne- en voedselveiligheidseisen beschrijft voor bedrijven die leveren aan de retailsector. Stéphanie kent het nog vanuit haar werk als kwaliteitsmanager: “In eerste instantie moeten de basisvoorwaarden goed geregeld zijn. Dit zijn de voorwaarden voor het creëren van een omgeving voor de productie van veilige en wettelijke voedingsmiddelen. Hieronder valt onder meer de hygiënische staat van het gebouw en de reinigingsprogramma’s. Hier konden een aantal onderdelen verbeterd worden. Het bedrijf heeft een behoorlijk stuk van de keten in eigen beheer, dus veel verantwoordelijkheid naar de consument. Ook je imago speelt mee. In de food-sector hoor je het snel als iets niet goed gaat en imagoschade werk je niet zomaar weg. Al deze factoren maken deze klus ontzettend uitdagend.”

FME

Altijd een 10

Stéphanie komt uit een kritische productieomgeving, wat haar extra scherp maakt. “Hierdoor zie ik bij een eerste rondje door het bedrijf al heel snel verbeterpunten. Als kritische controlepunten (CCP’s) niet goed zijn afgedicht, kost je dat certificatie. Inspectie en/of kalibratie van essentiële apparatuur bijvoorbeeld, moet worden gevalideerd door een onafhankelijke partij. Ik ben heel bedacht op de fundamentele eisen en de ‘knock-outs’. Als consultant ga ik natuurlijk altijd voor een 10.”

Té flexibel

Nanda is verrast over de praktijkkennis die ze in korte tijd heeft opgedaan bij deze klus. “Het is voor mij een grote leerschool en ik zie dat FME bijzonder goed meewerkt om resultaat te halen. Er is enorm veel werk verzet. Kwaliteit maak je samen en dat hebben we al tijdens de kick off benadrukt. De medewerkers van FME mochten tijdens een aantal oefeningen zelf verbeterpunten opnoemen. Dat levert positieve en open communicatie op. Hieruit bleek bijvoorbeeld dat het bedrijf soms te snel ja zegt op vragen van klanten om maar flexibel te zijn. Het is beter om vanuit je bedrijfsprocessen te onderzoeken: kunnen we dat realiseren? En als dat (nog) niet het geval is, breng dan eerst de randvoorwaarden op orde.”

Passie voor paddenstoelen

Wie met voedsel werkt, kan van vele kanten hoge kwaliteitseisen verwachten. “En daar willen we volledig aan voldoen”, zegt Els Verburg stellig. “Door die steeds hogere eisen is mijn functie als quality manager steeds uitgebreider geworden. Met ons kwaliteitsteam werk ik continu aan verbetering en behoud van de voedselveiligheid en de productieprocessen”.

“Ruim 10 jaar geleden zijn we met BRC (British Retail Consortium) gestart, maar de eisen worden steeds aangescherpt. We begonnen met enkele mappen, daarna  kasten vol procedures en informatie. Omdat we naar verbetering streven, leek het ons fijn zaken nog efficiënter aan te pakken en alles te digitaliseren. Wat hebben we nu en kunnen we hergebruiken en waar moeten we verbeteren? Daar heb je een frisse blik voor nodig en via mijn netwerk kwam ik in contact met Nanda.”

Referentie FME

Kritische audits

Nanda is vooral bekend met het ISO-verhaal, dus wilde ze haar collega Stéphanie de kar laten trekken. “We vinden het heel prettig dat Nanda er zijdelings toch nauw bij betrokken is. Twee consultants, met beide heel veel kennis: voor ons een luxe positie. De aanpak van QSN spreekt ons aan, met regelmatige controles en kritische interne audits, waardoor wij scherp en actief blijven en uiteindelijk het certificaat behalen.”

“QSN werkt zeer gestructureerd en doelmatig.”

Els Verburg

Centrale kick off

“Onze risico-analyse is aanzienlijk verbeterd en we werken met duidelijke RACI-modellen die de verantwoordelijkheden van de medewerkers voor iedereen inzichtelijk maken. Het nieuwe systeem werkt langzaam door op de werkvloer. Het feit dat iedereen bij de procedure werd betrokken via de centrale kick off door QSN, heeft daarbij ontzettend geholpen. Draagvlak is essentieel. We tillen ons veiligheidssysteem naar een hoger niveau. We zetten de puntjes op de i en kunnen intern al beter monitoren.”

Betrokkenheid

“QSN werkt zeer gestructureerd en doelmatig. We hebben een goede cursus gehad en overal zit een duidelijk verhaal achter. De volledige betrokkenheid, ook van Nicolette, kan ik erg waarderen. Toch kan een strakke planning en structuur ook een valkuil zijn. Bijvoorbeeld als er weinig tijd in de overvolle agenda’s van de consultants is om extra zaken op te pakken. Dat is iets om voor te waken. Maar bovenal ervaar ik een plezierige samenwerking. FME heeft op kwaliteitsgebied nog vele ambities om met de hulp van QSN mooie resultaten te behalen.”

Mogen we jouw organisatie ook helpen met het opzetten en verbeteren van managementsystemen ? Neem contact met ons op!

Contact
Toon alles